Ginekološke aktivnosti

Uporaba zeolita v ginekologiji  je pokazala optimistične rezultate pri saniranju različnih bakterijskih i virusnih infekcijah, vključujoč  HPV, kot tudi pri zmanjšanju vrednosti CIN.